Telefon
WhatsApp
Check- Up

Check- Up

Tıpta en temel amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. Erken teşhis ve tedavi, hastalıkların ilerlemesini önlemede en önemli aşamadır. Bu aşama için oldukça fazla kullanılan ve oldukça etkili sonuçlar veren Check-up Birimimiz ile hastalarımıza hizmet sağlıyoruz. Check-up ile iç organlardaki hastalık bulguları saptanabilmekte, erken teşhisle bulaşıcı hastalıkların yayılması önlenmekte, tedavi masrafları büyük oranda azalmakta ve kanser gibi ileri evrelerde tedavisi güç veya olmayan hastalıklar erken tespit edilmektedir. Unutmayın ki; pek çok hastalık ne kadar erken fark edilirse, uygulanacak tedavinin başarısı da o kadar fazla olmaktadır. Bu nedenle yılda 1 veya 2 yılda bir kez yaptırdığınız check-up ile sağlığınızı koruyabilirsiniz.

CHECK-UP PAKETLERİ


40 YAŞ ALTI ERKEK
 • Check-up Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer PA
 • EKG
 • Tüm Batın USG
 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimentasyon
 • ASO
 • Ürik Asit
 • PSA
 • Gaitada Gizli Kan
 • Değerlendirme Muayenesi
40 YAŞ ALTI KADIN
 • Check-up Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer PA
 • EKG
 • Tüm Batın USG
 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimentasyon
 • ASO
 • Ürik Asit
 • Smear Testi
 • Gaitada Gizli Kan
 • Değerlendirme Muayenesi
 40 YAŞ ÜSTÜ ERKEK
 • Check-up Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer ( İki Yönlü )
 • EKG
 • Tüm Batın USG
 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimentasyon
 • ASO
 • Ürik Asit
 • CRP
 • Gaitada Gizli Kan
 • Anti HİV
 • Anti HCV
 • HBsAg
 • Tiroid USG
 • PSA
 • Değerlendirme Muayenesi
40 YAŞ ÜSTÜ KADIN
 • Check-up Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer ( İki Yönlü )
 • EKG
 • Tüm Batın USG
 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimentasyon
 • ASO
 • Ürik Asit
 • CRP
 • Gaitada Gizli Kan
 • Anti HİV
 • Anti HCV
 • HBsAg
 • Tiroid USG
 • Smear Testi
 • Değerlendirme Muayenesi
 BESLENME VE DİYET CHECK-UP
 • Check up Muayenesi
 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • TSH
 • Açlık İnsülin
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • HBA1C
 • B12 Vitamin
 • 25-Hidroksi Vitamin D3
 • Değerlendirme Muayenesi
STANDART CHECK-UP
 • Check up Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer PA
 • EKG
 • Tüm Batın USG
 • Hemogram
 • Glukoz
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • AST
 • ALT
 • TSH
 • Kan Üre Azotu
 • Kreatinin
 • İdrar Tahlili
 • Değerlendirme Muayenesi
 ÇOCUK SAĞLIĞI CHECK-UP
 • Check Up Muayenesi
 • (Hemogram) Tam Kan Tahlili
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Total Kolestrol (Kan Yağları)
 • LDL Kolestrol (Kan Yağları)
 • HDL Kolestrol (Kan Yağları)
 • Trigliserid (Kan Yağları)
 • AST (Karaciğer Fonksiyon Testi)
 • ALT (Karaciğer Fonksiyon Testi)
 • TSH (Tiroid Testi)
 • FT4
 • Kan Üre Azotu (Bun) (Böbrek Fonksiyon Testi)
 • Kreatinin (Böbrek Fonksiyon Testi)
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Total IgE
 • 25 (OH) D3
 • Tam İdrar Analizi
 • Gaita Mikroskobisi
 • Değerlendirme Muayenesi
 DİYABET CHECK-UP
 • Check-up Muayenesi
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram
 • Hemoglobin A1C
 • Sedimantasyon
 • Glukoz
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Açlık İnsülin
 • Kalsiyum
 • LDL Kolesterol
 • Mikroalbümin
 • Trigliserit
 • B12 Vitamin
 • Kan-Üre Azotu (Bun)
 • TİT
 • Kreatinin
 • EKG
 • Değerlendirme Muayenesi
 KADIN HASTALIKLARI CHECK-UP
 • Jinekolojik Muayene
 • Vajinal Smear
 • Meme USG
 • Tam Kan Sayımı
 • Sedimentasyon
 • Kolesterol Total
 • Kolesterol HDL
 • Kolesterol LDL
 • Trigliserit
 • Alkali Fosfataz (ALP)
 • Estradiol E2-Östrojen
 • FSH
 • LH
 • Değerlendirme Muayenesi

 KAPSAMLI BESLENME VE DİYET CHECK-UP

 • Check up Muayenesi
 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • Demir
 • Ferritin
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • TSH
 • Açlık İnsülin
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • HBA1C
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • B12 Vitamin
 • 25-Hidroksi Vitamin D3
 • Değerlendirme Muayenesi
 KAPSAMLI 40 YAŞ ÜSTÜ ERKEK
 • Check-up Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer ( İki Yönlü )
 • EKG
 • Tüm Batın USG
 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • İnsülin
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • HbA1c
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • AST
 • ALT
 • Serbest T3-Serbest T4-TSH
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Sodyum ( Na )
 • Potasyum ( K )
 • Klor ( Cl )
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimentasyon
 • ASO
 • Ürik Asit
 • CRP
 • Gaitada Gizli Kan
 • Tiroid USG
 • PSA
 • Değerlendirme Muayenesi
 KAPSAMLI 40 YAŞ ÜSTÜ KADIN
 • Check-up Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer ( İki Yönlü )
 • EKG
 • Tüm Batın USG
 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • İnsülin
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • HbA1c
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • AST
 • ALT
 • Serbest T3-Serbest T4-TSH
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Sodyum ( Na )
 • Potasyum ( K )
 • Klor ( Cl )
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimentasyon
 • ASO
 • Ürik Asit
 • CRP
 • Gaitada Gizli Kan
 • Tiroid USG
 • Smear Testi
 • Değerlendirme Muayenesi
 MİDE-BARSAK CHECK-UP
 • Check-up Muayenesi
 • Total Protein
 • Hemogram
 • CRP
 • Albümin
 • Sedimantasyon
 • Demir
 • Total Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • SGOT(AST)
 • SGPT(ALT)
 • GGT
 • CEA
 • ALP
 • AFP
 • Gaitada Gizli Kan
 • Üre
 • HBS AG
 • Kreatinin
 • Anti HCV
 • TSH
 • Anti HBS
 • Free T4
 • Tüm Batın USG
 • Total Bilurubin
 • Gastroskopi
 • Vitamin B12
 • Değerlendirme Muayenesi
 SAFRAKESESİ CHECK-UP
 • Check-up Muayenesi
 • Hepatobilier US (Karaciğer-Safra Yolları)
 • Hemogram
 • Glukoz
 • Üre
 • Kreatinin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • AST
 • ALT
 • ALP
 • GGT
 • Albümin
 • Total Bilurubin
 • Direkt Bilurubin
 • Amilaz
 • Değerlendirme Muayenesi
 VİP ERKEK
 • Check-up Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer ( İki Yönlü )
 • EKG
 • Tüm Batın USG
 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • AST – ALT- GGT
 • Serbest T3- Serbest T4-TSH
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimentasyon
 • ASO
 • Ürik Asit
 • CRP
 • Gaitada Gizli Kan
 • Anti HİV
 • Anti HCV
 • HBsAg
 • Tiroid USG
 • PSA
 • HbA1c
 • İnsülin
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • Vitamin B12
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Sodyum ( Na )
 • Potasyum
 • Klor ( Cl )
 • 25-Hidroksi Vitamin D3
 • Değerlendirme Muayenesi
 VİP KADIN
 • Check-up Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer ( İki Yönlü )
 • EKG
 • Tüm Batın USG
 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • VLDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • AST-ALT- GGT
 • Serbest T3- Serbest T4-TSH
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimentasyon
 • ASO
 • Ürik Asit
 • CRP
 • Gaitada Gizli Kan
 • Anti HİV
 • Anti HCV
 • HBsAg
 • Tiroid USG
 • Smear Testi
 • HbA1c
 • İnsülin
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • Vitamin B12
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Sodyum ( Na )
 • Potasyum
 • Klor ( Cl )
 • 25-Hidroksi Vitamin D3
 • Değerlendirme Muayenesi

Yukarı Çık