Misyon ve Vizyon


Misyonumuz;

İbni Sina ailesi olarak deneyimli sağlık kadromuzla günümüz teknolojisini kullanan kurumumuzda, modern tıbbın tüm imkânlarından faydalanarak kaliteli sağlık hizmetimizle tüm hastalarımızı memnun etmektir. Hasta odaklı sürekli gelişen politikamız, katılımcı, destekçi yönetimimiz ve ekip ruhunu asla kaybetmeyen personelimiz ile  "kapıdan giren herkes misafirimizdir" diyerek yola devam etmektir.

 Vizyonumuz;

Zamanın getirdiği tüm yenilikleri yakından takip etmek, çalışanlarımız ve teknik bölümümüzü bu yeniliklere uyarlamak, kalitenin her şeyin en üstünü ve en pahalısı olmadığını kabul ederek, şartlara uygunluk ve kusursuzluk arayışıyla sistemli bir yaklaşım olarak algıladığımız kaliteyi her daim ayakta tutabilmektir.

Tıbbi Hizmetlerimiz;

Amacımız; bireylerin sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetleri, grubun her noktasından, belli standartlarda sunmayı hedeflemektedir. İstanbul İbni Sina Hastanemizin, Sağlık Bilimleri alanında kurulan akademik yapının da desteğiyle; toplumu bilinçlendirmeye çalışmakta, kendi ekibini, tıbbi hizmet çıtasını sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğitmektedir.

Hasta Memnuniyeti 

Hastanemiz, sağlık alanında tüm ihtiyaçları için hastalarına çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir. İstanbul İbni Sina Hastanesinde, hasta odaklı hizmet anlayışıyla hastalarımızın memnuniyeti sistemli olarak izlenmekte ve elde edilen sonuçlar, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanılmaktadır.

Ekip ve Altyapı

İstanbul İbni Sina Hastanesi; değerlerini yansıtan, çalışanların potansiyellerini üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamı sağlamayı hedeflemektedir.

İleri altyapı olanaklarıyla çalışabilmeyi, teknolojideki gelişmeleri izleyerek hizmetlerimizin verimliliğini artırmayı ve kendini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uygulamalar

İstanbul İbni Sina Hastenesi Türkiyede ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini izlemeyi; uluslararası kabul görmüş standartlarla, yöntem ve uygulamaları Türkiyeye getirmeyi, tıbbın gelişimine katkıda bulunabilmeyi, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefini gerçekleştirmek için, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını sistemli, sürekli ve organize bir yapıda yürütmek üzere sağlık bilimleri alanında akademik bir kurum oluşturmak içinçabalamaktadır.

Bilgi, deneyim ve olanaklarıyla, topluma daha iyi sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan sağlık politikaları sistemlerinin oluşturulması sürecinde Türkiyenin hizmetinde olmaya çalışmaktadır.