Cihat ALPER

Biyokimya Uzmanı

Eğitim Bilgileri

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Gata

İş Deneyimi

2010 yılından itibaren İbni Sina Tıp Merkezinde çalışmaktadır.

Üyelikler

Türk Tabipler Birliği