Özlem Şentürk

Klinik Psikolog

Biyografi 

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümünü %100 burslu olarak tamamladı. Lisans hayatı devam ederken ‘‘Çocuk İstismarı ve Yaygınlığı’’ ile ilgili yürütülen araştırmaya katıldı. Aynı zamanda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yetişkin ve çocuk servislerinde klinik stajını tamamladı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra özel çocuklarla çalışma fırsatı buldu. Yüksek lisans eğitimine İstanbul Kent Üniversitesi’nde devam ederek Mehmet Zihni Sungur önderliğinde verilen Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği (Europen Assosicition for Behaviour and Cognitive Therapies-EABCT)’nin eğitim standartlarına göre düzenlenen Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nden Kognitif Davranışçı Terapist unvanı alarak EABCT onaylı KDT Terapisti olmaya hak kazandı. Aynı zamanda Mehmet Zihni Sungur önderliğinde Kognitif Davranış Terapileri Derneği’nden Çift Terapi ve Cinsel Terapi eğitimini tamamladı. İstanbul Kent Üniversitesi’nde Burcu Sevim önderliğinde Şema Terapi eğitimi aldı. Yüksek Lisans eğitimi devam ederken Türk Psikologlar Derneği’nden Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV (WISC-IV) eğitimini, Nilüfer Devecigil tarafından verilen uluslararası FPS ve APT onaylı Deneyimsel Oyun Terapisi (Experiential Play Therapy) 1.Düzey eğitimini tamamladı. Burcu Sevim önderliğinde ‘‘Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Eşe Yönelik Kişilerarası Şemaların Romantik İlişki ve Partner Odaklı Obsesif Kompulsif Belirtilerle İlişkisi’’ üzerine yazdığı tezi tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog unvanı almaya hak kazandı. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nin (CETAD) ruh sağlığı profesyonellerine yönelik vermiş olduğu Cinsel Terapi Temel Düzey Eğitimini tamamladı. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nden Acceptance and Commitment Therapy (ACT) eğitimine devam etmektedir. Şu anda İstanbul İbni Sina tıp Merkezi’nde klinik psikolog olarak yetişkin ve genç bireyler ile psikoterapi seanslarını sürdürmektedir.