Acil

Home / Acil
Acil

İbni Sina Acil Servis Biriminde Acil durumlarda oluşan sorunlar için hizmet sunuluyor. Alanında uzman hekimler ve ilgili sağlık personeliyle acil durumlarda oluşan tüm sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edilir. Yaralanma, düşme, yanık, bayılma, kanama, ateş, solunum güçlüğü, kalp krizi, zehirlenme gibi her türlü acil müdahale hızla yapılır. Acil Ünitemiz; ilk müdahale için her türlü ekipmana ve sağlık kadrosuna sahip Ambulans hizmetleri ile desteklenir. Aile hekimliği uzmanları veya Acil tıp uzmanlarının görev yaptığı Acil Servis Biriminde hastalarımız uzman ekip tarafından önce değerlendirilir, tetkikleri yapılır ve sonuçları değerlendirildikten sonra gerekli görüldüğü takdirde ilgili tıbbi bölüme hızla sevk edilir.

Acil Bölümünde Başlıca Uygulanan İşlemler

  • Muayene
  • Müşahede
  • Müdahale
  • Tetkik
  • Teşhis
  • Tedavi