Endoskopi - Kolonoskopi


Endoskopi bölümlerinde; rutin gastroskopik ve kolonoskopik işlemler dışında nedeni bilinmeyen kanama, ince barsak hastalıklarının tanı ve tedavisinde "kapsül endoskopi" ve "single balon enteroskopi", gastroözefageal reflü hastalığının tanı ve tedavi değerlendirmesinde "impedans-pH incelemeleri", kalp ile ilgili olmayan göğüs ağrısı ve yemek borusu hareket bozuklukları tanısında ve tedavi değerlendirmesinde "yüksek rezolüsyonlu manometri", pankreas, safra yolu hastalıkları, gastrointestinal lezyonların belirlenmesinde ve tümör evrelemesinde "endosonografik işlemler" de yapılmaktadır.

Endoskopi Nedir?

Ucunda ışık olan endoskopik bir kamera ile üst gastrointestinal sistem denilen yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağının incelenmesine olanak veren endoskopik işleme gastroskopi denir. Gastroskopi yemek borusu; mide ve oniki parmak bağırsağının rahatsızlıklarında; nedenin ortaya çıkarılması amacıyla yapılan oldukça etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Gastroskopi teşhis amacıyla kullanıldığı gibi; mide kanamaları gibi durumlardave mide poliplerinin alınmasında tedavi amacıyla da kullanılabilmektedir. İşlem esnasında mide içerisinde herhangi bir tümöral oluşum izlenirse tanıyı kesinleştirmek amacıyla biyopsi alınmasına da olanak sağlar.

Kolonoskopi Nedir?

Ucunda ışık olan endoskopik bir kamera ile anüs (makat) bölümünden girilerek, kalın bağırsağınızın tamamının direkt olarak incelenmesi işlemidir. Kolonoskopi, ilaçlı röntgen filmlerine göre daha kesin bir tanı yöntemi olup, tanı özelliğine ek olarak bazı durumlarda tedavi edici özelliği de vardır.
Bu sayede bağırsak divertikülü, iltihabi bağırsak hastalığı, bağırsak kanseri vb. hastalıkların tanısı konulup, parça alınarak patolojik tetkikle ayırımı da gerçekleştirilebilir. Bu işlem sırasında, gerekiyorsa iç organların fotoğraflarının alınması mümkündür.
Kalın bağırsak kanserinin erken tanısı ve önlenmesi için; eğer yaşınız 40-50’nin üzerindeyse her 5 senede bir kolonoskopi yaptırmalısınız.
Kolonoskopiyle poliplerin bulunup çıkarılması ile kalın bağırsak kanser gelişimi önlenebilmektedir.

  • Son zamanlarda çıkan kabızlık sorunu
  • Büyük abdestte, dışkıda kan görülmesi
  • Uzun süreli kanlı veya kansız ishal
  • Gaitada gizli kan pozitifliği ve gastroskopide bu durumu açıklayan bir durum olmaması.
  • Menapoz sonrası kadınlarda veya erkeklerde her yaşta demir eksikliği kansızlığı tesbit edilmesi.

Diğer hastalıkların tanısı için; doktorunuzun izah etmekte zorluk çektiği hastalık bulguları veya laboratuvar anormallikleri varsa (izah edilemeyen karın ağrısı veya anormal kan testleri varsa) kolonoskopi istenilmektedir.

CHECK-UP | Düzenli check-up hayat kurtarır.