Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları


Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık alanı hastaların tanı ve tedavisiyle doğrudan ilgilenir. Uzmanlarımız aynı zamanda bir laboratuvar branşı olarak istenilen laboratuvar testleri sağlıklı şekilde yorumlamaktadırlar. Her türlü antibiyotik kullanımında Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlarına danışmak en doğru yoldur.

Doktorlarımız muayene ve laboratuvar tetkikleri ile tanı koyduktan sonra hastalarımıza ilaç tedavisi, diyet ve egzersiz uygulamaları, istirahat ve gerekli görüldüğünde cerrahi tedavi için ilgili branşa yönlendirmeler yapmaktadırlar. Gerekli görülen durumlarda hastalarımız hastaneye yatırılarak takip ve tedavi edilmektedir.
Solunum yolu enfeksiyonları (grip, soğuk algınlığı, pnömoni, sinüzit, bronşit, orta kulak enfeksiyonları vb.)

 • Viral hepatitler
 • Diyabetik ayak enfeksiyonları
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İshaller ve besin zehirlenmeleri
 • Cilt enfeksiyonları
 • Gıda ile bulaşan enfeksiyonlar Yüksek ateşle seyreden hastalıklar (tifo, bruselloz)
 • Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ensefalit)
 • Paraziter hastalıklar
 • Osteomyeli, kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Cerrahi alan enfeksiyonları
 • Her türlü bulaşıcı hastalıklar

 

Hekimlerimiz

CHECK-UP | Düzenli check-up hayat kurtarır.