Check-Up

Check-Up

Tıpta en temel amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. Erken teşhis ve tedavi, hastalıkların ilerlemesini önlemede en önemli aşamadır. Bu aşama için oldukça fazla kullanılan ve oldukça etkili sonuçlar veren Check-up Birimimiz ile hastalarımıza hizmet sağlıyoruz. Check-up ile iç organlardaki hastalık bulguları saptanabilmekte, erken teşhisle bulaşıcı hastalıkların yayılması önlenmekte, tedavi masrafları büyük oranda azalmakta ve kanser gibi ileri evrelerde tedavisi güç veya olmayan hastalıklar erken tespit edilmektedir. Unutmayın ki; pek çok hastalık ne kadar erken fark edilirse, uygulanacak tedavinin başarısı da o kadar fazla olmaktadır. Bu nedenle yılda 1 veya 2 yılda bir kez yaptırdığınız check-up ile sağlığınızı koruyabilirsiniz.

CHECK-UP PAKETLERİ


İŞE GİRİŞ PAKETİ
Check-up Muayenesi
Akciğer Grafisi P.A (Tek yön)
HBsAg
İşe Giriş Sağlık Rapor Testleri
Anti HIV
Anti HCV
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Değerlendirme Muayenesi
EVLİLİK TEST PAKETİ
Check-up Muayenesi
VDRL-RPR
Kan Grubu(Anti A, Anti B veya Anti D titrajı)
Akciğer Grafisi P.A (Tek yön)
HBsAg
Anti HIV
Anti HCV
Evlilik Testleri
Hemoglobin Elektroforezi HPLC ile
CHECK-UP KADIN Paketi
Glukoz
Kreatinin
Ürik Asit
LDL Kolesterol
Trigliserid
ÜRE
Elektrokardiyogram(EKG)
İdrar Mikroskobisi(TIT)
HDL Kolesterol
PAP Smear Testi (Servikal veya vajinal sito)
TSH
Akciğer Grafisi P.A (Tek yön)
Dahiliye Muayenesi
Kadın Hast. Muayenesi
Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
Abdomen US, Tüm
Hemogram
Kolesterol
Alanin Aminotransferaz (Alt)
Aspartat transaminaz (Ast)
Gaitada Gizli Kan Aranması
Tiroid US
Değerlendirme Muayenesi
CHECK-UP ERKEK Paketi
Check-up Muayenesi
Glukoz
Kreatinin
Ürik Asit
LDL Kolesterol
Trigliserid
ÜRE
Elektrokardiyogram(EKG)
İdrar Mikroskobisi(TIT)
HDL Kolesterol
PSA (Total)
TSH
Akciğer Grafisi P.A (Tek yön)
Dahiliye Muayenesi
KBB Muayenesi
Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
Abdomen US, Tüm
Hemogram
Kolesterol
Alanin Aminotransferaz (Alt)
Aspartat transaminaz (Ast)
Gaitada Gizli Kan Aranması
Tiroid US
Değerlendirme Muayenesi
AĞIR İŞ CHECK-UP Paketi
Check Up Muayenesi
Glukoz
Kreatinin
ÜRE
Hemogram
Kan Üre Azotu (Bun)
Akciğer Grafisi P.A (Tek yön)
CRP (Lateks)
HBsAg
Odyometri (İşitme Testi)
Anti HIV
Anti HCV
Değerlendirme Muayenesi
PORTÖR CHECK-UP Paketi
Check up Muayenesi
İdrar Mikroskobisi (TiT)
Boğaz Kültürü
Burun Kültürü
Akciğer Grafisi P.A (Tek yön)
Gaita Kültürü
HBsAg
Anti HIV
Portör Testleri (Gıda)
Anti HCV
Değerlendirme Muayenesi
BESLENME VE DİYET CHECK-UP Paketi
Check up Muayenesi
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Post Prandial Kan Şekeri (Tokluk Kan Şekeri)
Kreatinin
Ürik Asit
Trigliserid
ÜRE
Hemogram
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
T4 (Total)
TSH
Vitamin B12
İnsülin
HOMA-IR
Ferritin
Kan Üre Azotu (Bun)
Kolesterol
Alanin Aminotransferaz (Alt)
Aspartat transaminaz (Ast)
Gamma Glutamil Transferaz (Ggt)
T3 (Serbest)
25-Hidroksi Vitamin D3
Değerlendirme Muayenesi