Check-Up

Check-Up

Tıpta en temel amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. Erken teşhis ve tedavi, hastalıkların ilerlemesini önlemede en önemli aşamadır. Bu aşama için oldukça fazla kullanılan ve oldukça etkili sonuçlar veren Check-up Birimimiz ile hastalarımıza hizmet sağlıyoruz. Check-up ile iç organlardaki hastalık bulguları saptanabilmekte, erken teşhisle bulaşıcı hastalıkların yayılması önlenmekte, tedavi masrafları büyük oranda azalmakta ve kanser gibi ileri evrelerde tedavisi güç veya olmayan hastalıklar erken tespit edilmektedir. Unutmayın ki; pek çok hastalık ne kadar erken fark edilirse, uygulanacak tedavinin başarısı da o kadar fazla olmaktadır. Bu nedenle yılda 1 veya 2 yılda bir kez yaptırdığınız check-up ile sağlığınızı koruyabilirsiniz.

CHECK-UP PAKETLERİ


40 YAŞ ALTI ERKEK
Check-up Muayenesi
Göz Muayenesi
Akciğer PA
EKG
Tüm Batın USG
Hemogram
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
VLDL Kolesterol
Trigliserit
AST
ALT
TSH
Kan Üre Azotu (BUN)
Kreatinin
Tam İdrar Tahlili
Sedimentasyon
ASO
Ürik Asit
PSA
Gaitada Gizli Kan
Değerlendirme Muayenesi
40 YAŞ ALTI KADIN
Check-up Muayenesi
Göz Muayenesi
Akciğer PA
EKG
Tüm Batın USG
Hemogram
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
VLDL Kolesterol
Trigliserit
AST
ALT
TSH
Kan Üre Azotu (BUN)
Kreatinin
Tam İdrar Tahlili
Sedimentasyon
ASO
Ürik Asit
Smear Testi
Gaitada Gizli Kan
Değerlendirme Muayenesi
40 YAŞ ÜSTÜ ERKEK
Check-up Muayenesi
Göz Muayenesi
Akciğer ( İki Yönlü )
EKG
Tüm Batın USG
Hemogram
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
VLDL Kolesterol
Trigliserit
AST
ALT
TSH
Kan Üre Azotu (BUN)
Kreatinin
Tam İdrar Tahlili
Sedimentasyon
ASO
Ürik Asit
CRP
Gaitada Gizli Kan
Anti HİV
Anti HCV
HBsAg
Tiroid USG
PSA
Değerlendirme Muayenesi
40 YAŞ ÜSTÜ KADIN
Check-up Muayenesi
Göz Muayenesi
Akciğer ( İki Yönlü )
EKG
Tüm Batın USG
Hemogram
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
VLDL Kolesterol
Trigliserit
AST
ALT
TSH
Kan Üre Azotu (BUN)
Kreatinin
Tam İdrar Tahlili
Sedimentasyon
ASO
Ürik Asit
CRP
Gaitada Gizli Kan
Anti HİV
Anti HCV
HBsAg
Tiroid USG
Smear Testi
Değerlendirme Muayenesi
BESLENME VE DİYET CHECK-UP
Check up Muayenesi
Hemogram
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
VLDL Kolesterol
Trigliserit
Kan Üre Azotu (BUN)
Kreatinin
ALT
AST
TSH
Açlık İnsülin
HOMA-IR (İnsülin Direnci)
HBA1C
B12 Vitamin
25-Hidroksi Vitamin D3
Değerlendirme Muayenesi
STANDART CHECK-UP
Check up Muayenesi
Göz Muayenesi
Akciğer PA
EKG
Tüm Batın USG
Hemogram
Glukoz
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserit
AST
ALT
TSH
Kan Üre Azotu
Kreatinin
İdrar Tahlili
Değerlendirme Muayenesi
ÇOCUK SAĞLIĞI CHECK-UP
Check Up Muayenesi
(Hemogram) Tam Kan Tahlili
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Total Kolestrol (Kan Yağları)
LDL Kolestrol (Kan Yağları)
HDL Kolestrol (Kan Yağları)
Trigliserid (Kan Yağları)
AST (Karaciğer Fonksiyon Testi)
ALT (Karaciğer Fonksiyon Testi)
TSH (Tiroid Testi)
FT4
Kan Üre Azotu (Bun) (Böbrek Fonksiyon Testi)
Kreatinin (Böbrek Fonksiyon Testi)
Demir
Demir Bağlama Kapasitesi
Ferritin
Total IgE
25 (OH) D3
Tam İdrar Analizi
Gaita Mikroskobisi
Değerlendirme Muayenesi
DİYABET CHECK-UP
Check-up Muayenesi
ALT
AST
GGT
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
Hemogram
Hemoglobin A1C
Sedimantasyon
Glukoz
25-Hidroksi Vitamin D
Açlık İnsülin
Kalsiyum
LDL Kolesterol
Mikroalbümin
Trigliserit
B12 Vitamin
Kan-Üre Azotu (Bun)
TİT
Kreatinin
EKG
Değerlendirme Muayenesi
KADIN HASTALIKLARI CHECK-UP
Jinekolojik Muayene
Vajinal Smear
Meme USG
Tam Kan Sayımı
Sedimentasyon
Kolesterol Total
Kolesterol HDL
Kolesterol LDL
Trigliserit
Alkali Fosfataz (ALP)
Estradiol E2-Östrojen
FSH
LH
Değerlendirme Muayenesi
KAPSAMLI BESLENME VE DİYET CHECK-UP
Check up Muayenesi
Hemogram
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
VLDL Kolesterol
Trigliserit
Kan Üre Azotu (BUN)
Kreatinin
ALT
AST
Demir
Ferritin
Serbest T3
Serbest T4
TSH
Açlık İnsülin
HOMA-IR (İnsülin Direnci)
HBA1C
Kalsiyum
Magnezyum
B12 Vitamin
25-Hidroksi Vitamin D3
Değerlendirme Muayenesi
KAPSAMLI 40 YAŞ ÜSTÜ ERKEK
Check-up Muayenesi
Göz Muayenesi
Akciğer ( İki Yönlü )
EKG
Tüm Batın USG
Hemogram
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
İnsülin
HOMA-IR (İnsülin Direnci)
HbA1c
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
VLDL Kolesterol
Trigliserit
AST
ALT
Serbest T3-Serbest T4-TSH
Kan Üre Azotu (BUN)
Kreatinin
Sodyum ( Na )
Potasyum ( K )
Klor ( Cl )
Tam İdrar Tahlili
Sedimentasyon
ASO
Ürik Asit
CRP
Gaitada Gizli Kan
Tiroid USG
PSA
Değerlendirme Muayenesi
KAPSAMLI 40 YAŞ ÜSTÜ KADIN
Check-up Muayenesi
Göz Muayenesi
Akciğer ( İki Yönlü )
EKG
Tüm Batın USG
Hemogram
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
İnsülin
HOMA-IR (İnsülin Direnci)
HbA1c
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
VLDL Kolesterol
Trigliserit
AST
ALT
Serbest T3-Serbest T4-TSH
Kan Üre Azotu (BUN)
Kreatinin
Sodyum ( Na )
Potasyum ( K )
Klor ( Cl )
Tam İdrar Tahlili
Sedimentasyon
ASO
Ürik Asit
CRP
Gaitada Gizli Kan
Tiroid USG
Smear Testi
Değerlendirme Muayenesi
MİDE-BAĞIRSAK CHECK-UP
Check-up Muayenesi
Total Protein
Hemogram
CRP
Albümin
Sedimantasyon
Demir
Total Demir Bağlama Kapasitesi
Ferritin
SGOT(AST)
SGPT(ALT)
GGT
CEA
ALP
AFP
Gaitada Gizli Kan
Üre
HBS AG
Kreatinin
Anti HCV
TSH
Anti HBS
Free T4
Tüm Batın USG
Total Bilurubin
Gastroskopi
Vitamin B12
Değerlendirme Muayenesi
SAFRAKESESİ CHECK-UP
Check-up Muayenesi
Hepatobilier US (Karaciğer-Safra Yolları)
Hemogram
Glukoz
Üre
Kreatinin
Sodyum
Potasyum
AST
ALT
ALP
GGT
Albümin
Total Bilurubin
Direkt Bilurubin
Amilaz
Değerlendirme Muayenesi
VİP ERKEK
Check-up Muayenesi
Göz Muayenesi
Akciğer ( İki Yönlü )
EKG
Tüm Batın USG
Hemogram
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
VLDL Kolesterol
Trigliserit
AST – ALT- GGT
Serbest T3- Serbest T4-TSH
Kan Üre Azotu (BUN)
Kreatinin
Tam İdrar Tahlili
Sedimentasyon
ASO
Ürik Asit
CRP
Gaitada Gizli Kan
Anti HİV
Anti HCV
HBsAg
Tiroid USG
PSA
HbA1c
İnsülin
HOMA-IR (İnsülin Direnci)
Vitamin B12
Kalsiyum
Magnezyum
Sodyum ( Na )
Potasyum
Klor ( Cl )
25-Hidroksi Vitamin D3
Değerlendirme Muayenesi
VİP KADIN
Check-up Muayenesi
Göz Muayenesi
Akciğer ( İki Yönlü )
EKG
Tüm Batın USG
Hemogram
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
VLDL Kolesterol
Trigliserit
AST-ALT- GGT
Serbest T3- Serbest T4-TSH
Kan Üre Azotu (BUN)
Kreatinin
Tam İdrar Tahlili
Sedimentasyon
ASO
Ürik Asit
CRP
Gaitada Gizli Kan
Anti HİV
Anti HCV
HBsAg
Tiroid USG
Smear Testi
HbA1c
İnsülin
HOMA-IR (İnsülin Direnci)
Vitamin B12
Kalsiyum
Magnezyum
Sodyum ( Na )
Potasyum
Klor ( Cl )
25-Hidroksi Vitamin D3
Değerlendirme Muayenesi